خرید دوربین دیجیتال Sony 

9 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 20 مگاپیکسل   نوع سنسور: CMOS زوم اپتیکال:  3.6x فاصله کانونی: 100-28 میلیمتر فیلم برداری: Full HD 1080p Stereo صفحه نمایش: 3.0 اینچ  1,228,000 پیکسل

16,000,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 20 مگاپیکسل   نوع سنسور: CCD زوم اپتیکال:  35x فاصله کانونی: 875-25 میلیمتر فیلم برداری: HD 720p Mono صفحه نمایش: 3.0 اینچ 460,000 پیکسل

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 20 مگاپیکسل   نوع سنسور: BSI-CMOS زوم اپتیکال:  50x فاصله کانونی: 1200-24 میلیمتر فیلم برداری: Full HD 1080p Stereo صفحه نمایش: 3.0 اینچ 921,000 پیکسل

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 20 مگاپیکسل   نوع سنسور: BSI-CMOS زوم اپتیکال:  50x فاصله کانونی: 1200-24 میلیمتر فیلم برداری: Full HD 1080p Stereo صفحه نمایش: 3.0 اینچ 921,000 پیکسل

20,250,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 20 مگاپیکسل   نوع سنسور: CCD زوم اپتیکال:  6x فاصله کانونی: 156-26 میلیمتر فیلم برداری: HD 720p Mono صفحه نمایش: 2.7 اینچ 230,000 پیکسل

3,400,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 18.9 مگاپیکسل   نوع سنسور: CMOS زوم اپتیکال:  10x فاصله کانونی: 250-25 میلیمتر فیلم برداری: Full HD 1080p Stereo صفحه نمایش: 2.7 اینچ 230,000 پیکسل

5,500,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پیکسل: 16 مگاپیکسل   نوع سنسور: BSI-CMOS زوم اپتیکال:  8x فاصله کانونی: 224-28 میلیمتر فیلم برداری: Full HD 1080p Stereo صفحه نمایش: 2.7 اینچ 230,000 پیکسل

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پيکسل: 20 مگاپيکسل نوع سنسور: CCD زوم اپتيکال: 5x فاصله کانوني: 130 - 26 ميليمتر فيلمبرداري: HD 720p Mono صفحه نمايش: 2.7 اينچ، 230,000 پيکسل لنز همراه: ندارد

3,500,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد پيکسل: 20.4 مگاپيکسل نوع سنسور: CMOS زوم اپتيکال: 30x فاصله کانوني: 720 - 24 ميليمتر فيلمبرداري: Full HD 1080p صفحه نمايش: 3 اينچ، 921,000 پيکسل لنز همراه: ندارد

0 ریال
مشاهده سریع
نمایش 1 - 9 از 9 مورد
خرید دوربین دیجیتال Sony

بالا