خرید دوربین فیلمبرداری 

16 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر : CMOS با دقت 9.2 مگاپیکسل   نوع پردازنده حسگر: Bionz X Processor فیلمبرداری:  کیفیت Full HD با فرمت XAVC S لنز: Zeiss - بزرگنمایی اپتیکال 30x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمایش: صفحه نمایش 2.7 اینچ، 230,400 پیکسل ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI - خروجی USB - خروجی تلویزیون

8,850,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 2.29 مگاپیکسل فیلمبرداری: کیفیت FHD با فرمت XAVCS و AVC HD لنز: بزرگنمایی اپتیکال 30x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: صفحه نمایش 2.7 اینچ، 230,400 پیکسل  ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

13,150,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 2.29 مگاپیکسل فیلمبرداری: کیفیت FHD با فرمت  MPEG4-AVC لنز: بزرگنمایی اپتیکال 30x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: LCD ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

21,500,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 16.6 مگاپیکسل نوع پردازنده حسگر: Exmor R فیلمبرداری: با فرمت :XAVCS ,AVCHD ,MP4 لنز: Zeiss - بزرگنمایی اپتیکال 20x  صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.0 اینچ، 921,600 پیکسل ورودی و خروجی ها:  خروجی HDMI و  USB - خروجی هدفون

31,800,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 8.58 مگاپیکسل نوع پردازنده حسگر: Bionz X فیلمبرداری: کیفیت1280 در720 با فرمت XAVC S لنز: Zeiss - بزرگنمایی اپتیکال 20x  صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.0 اینچ، 921,600 پیکسل ورودی و خروجی ها:  خروجی HDMI و  USB - خروجی هدفون

39,900,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 6.14 مگاپیکسل فیلمبرداری: با کیفیت FHD در ابعاد 1080 در 1920 پیکسل لنز: بزرگنمایی اپتیکال 12x - لرزشگیر تصویر صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.0 اینچ ورودی و خروجی ها: ورودی ریموت کنترل - خروجی HDMI و  USB 

41,500,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 20.9 مگاپیکسل فیلمبرداری: کیفیت 4K با فرمت XAVC S لنز: Zeiss - بزرگنمایی اپتیکال 12x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.5 اینچ، 921,000 پیکسل ورودی و خروجی ها: ورودی میکروفون - خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

52,800,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر : CMOS با دقت 14.2 مگاپیکسل فیلمبرداری: کیفیت FHD با فرمت XAVC S لنز: Fixed - بزرگنمایی اپتیکال 12x - لرزشگیر تصویر صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.5 اینچ ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

82,700,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 3  در 1/3 مگاپیکسل فیلمبرداری: با کیفیت FHD در ابعاد 1080 در 1920 پیکسل لنز: بزرگنمایی اپتیکال 25x صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.5 اینچ از نوع LCD ورودی و خروجی ها: ورودی صدا - خروجی HDMI و  USB 

75,290,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 2.4 مگاپیکسل فیلمبرداری: با کیفیت FHD در ابعاد 1080 در 1920 پیکسل لنز: بزرگنمایی اپتیکال 20x - لرزشگیر تصویر صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.0 اینچ ورودی و خروجی ها: ورودی DC - خروجی HDMI و  USB

102,100,000 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 2.3 مگاپیکسل فیلمبرداری: کیفیت FHD با فرمت XAVC S لنز: بزرگنمایی اپتیکال 30x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.0 اینچ، 460,000 پیکسل ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  MOS Sensor نوع پردازنده حسگر:   فیلمبرداری: کیفیت 4k با فرمت MP 4 لنز:  بزرگنمایی اپتیکال 20x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش:           صفحه نمایش 3.5 اینچ، 1،152،000 پیکسل          ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر : CMOS با دقت 24.5 مگاپیکسل   فیلمبرداری:  کیفیت Full HD با فرمت AVCHD لنز: G Lens - بزرگنمایی اپتیکال 12x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمایش: صفحه نمایش 3.0 اینچ،  921,000 پیکسل ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI - خروجی USB - خروجی تلویزیون

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 9.2 مگاپیکسل فیلمبرداری: کیفیت FHD با فرمت MP4 و AVC HD لنز: بزرگنمایی اپتیکال 27x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: صفحه نمایش 2.7 اینچ، 230,400 پیکسل  ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI - خروجی تلویزیون

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 2.5 مگاپیکسل نوع پردازنده حسگر: BIONZ X فیلمبرداری: کیفیت FHD با فرمت AVC HD لنز: Zeiss - بزرگنمایی اپتیکال 27x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: صفحه نمایش 2.7 اینچ، 230,000 پیکسل ورودی و خروجی ها: خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

0 ریال
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع حسگر و دقت تصویر :  CMOS با دقت 18.9 مگاپیکسل نوع پردازنده حسگر: Bionz X فیلمبرداری: کیفیت 4K با فرمت XAVC S لنز: Zeiss - بزرگنمایی اپتیکال 10x - لرزشگیر تصویر اپتیکال صفحه نمايش: صفحه نمایش 3.0 اینچ، 921,600 پیکسل ورودی و خروجی ها:  خروجی HDMI و  USB - خروجی تلویزیون

0 ریال
مشاهده سریع
نمایش 1 - 16 از 16 مورد

زیرشاخه‎ها

خرید دوربین فیلمبرداری

بالا