کامپیوتر های All in One 

   
در هر صفحه
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Celeron Processor 2955U - 1.40GHz حافظه RAM: 4GB DDR3 هارد ديسک: 500GB - SATA Hard Drive گرافيک: INTELL HD Graphics صفحه نمايش: 18.4 اينچ LED-backlight سيستم عامل: Windows 8

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده:  Intel® Core™ i7 6700T - 2.80GHz حافظه RAM: 8GB - DDR4 هارد ديسک: 1TB + 128G SSD گرافيک: NVIDIA® GeForce GTX 960M - 2GB صفحه نمايش: 21.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: Microsoft Windows 10

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium G3250 - 3.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB- 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphic صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
3 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i3 4340 - 3.60GHz حافظه RAM: 8GB - DDR3 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce GT 740M - 2GB صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

پردازنده:  Intel Celeron N3150 - 1.60GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i5 3230M - 2.60GHz حافظه RAM: 8GB - DDR3 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce 740M - 2GB صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel® Core™ i7 6700T - 2.80GHz حافظه RAM: 8GB - DDR4 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA® GeForce GTX 960M - 2GB صفحه نمايش: 21.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: Microsoft Windows 10

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i5 6200U - 2.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR4 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce 920A - 2GB صفحه نمايش: 23 اينچ LED-backlit سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i5 - 3.60GHz حافظه RAM: 8GB DDR4 هارد ديسک: 1TB گرافيک: Intel Iris Plus Graphics 640 صفحه نمايش: 21.5 اينچ LED سيستم عامل: Apple Mac OS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel N3160 -2.24GHzحافظه RAM: 8GB DDR3هارد ديسک: 1TBگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 15.6 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Kabylake intel Corei3-3.9GHzحافظه RAM: 8GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Kabylake core i3-3.9GHzحافظه RAM: 4GB DDR4هارد ديسک: 1TB+128SSDگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Kabylake core i7حافظه RAM: 4GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: NVIIDIA 930MXصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Kabylake core i3-3.9GHzحافظه RAM: 4GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده:  AMD A4-6210 - 1.80GHz حافظه RAM: 4GB DDR3 هارد ديسک: 500GB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA® GeForce 820M - 1G صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
3 دیدگاه

پردازنده:  Intel Celeron N3150 - 1.60GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium G3250 - 3.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB- 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce GT 740M - 4GB صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i3 4340 - 3.60GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics 4600 صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium G3250 - 3.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB- 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphic صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i3 3120M - 2.50GHz حافظه RAM: 8GB - DDR3 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce 740M - 2GB صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده:  Intel Celeron N3150 - 1.60GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i5 6200U - 2.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR4 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce 920A - 2GB صفحه نمايش: 21.5 اينچ LED-backlit سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i5 - 3.00GHz حافظه RAM: 8GB DDR4 هارد ديسک: 1TB گرافيک: AMD Radeon Pro 555 صفحه نمايش: 21.5 اينچ LED سيستم عامل: Apple Mac OS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium -3.3GHzحافظه RAM: 4GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Kabylake intel Core i5-3.5GHzحافظه RAM: 4GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Kabylake core i3-3.9GHzحافظه RAM: 8GB DDR4هارد ديسک: 1TB+128SSDگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium G4400حافظه RAM: 4GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: NVIIDIA 930MXصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Kabylake core i3-3.9GHzحافظه RAM: 8GB DDR4هارد ديسک: 1TBگرافيک: Intel Graphicsصفحه نمايش: 19.5 اينچ LEDسيستم عامل: فاقد سیستم عامل

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i5 - 1.60GHz حافظه RAM: 8GB DDR3 هارد ديسک: 1TB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics 6000 صفحه نمايش: 21.5 اينچ LED-backlit سيستم عامل: Apple Mac OS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i7 6700T - 2.80GHz حافظه RAM: 8GB - DDR4  هارد ديسک: 1TB + 8GB SSD گرافيک: NVIDIA GeForce GT 930M - 2G صفحه نمايش: 23 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i3 - 3.60GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB- 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics صفحه نمايش: 20 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium G3250 - 3.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB- 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce GT 740M - 2GB صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Core i3 4340 - 3.60GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics 4600 صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Pentium G3250 - 3.20GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB- 5400RPM گرافيک: NVIDIA GeForce GT 740M - 2GB صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

پردازنده: Intel Celeron 1037U - 1.80GHz حافظه RAM: 4GB - DDR3 هارد ديسک: 500GB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: DOS

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

پردازنده: Intel Skylake G4400  - 3.30GHz حافظه RAM: 4GB - DDR4 هارد ديسک: 500GB - 5400RPM گرافيک: Intel HD Graphics صفحه نمايش: 19.5 اينچ LED-backlight سيستم عامل: Microsoft Windows 10

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
نمایش 1 - 36 از 111 مورد

زیرشاخه‎ها

 

 

کامپیوتر های All in One

کامپیوتر بدون کیس چیست؟

کامپیوتر بدون کیس که با نام All in one نیز شناخته می شود،همانطور که از نامش پیدا است یک کامپیوتر بدون کیس است.تنها یک مانیتور و صفحه نمایش کارهای مربوط به کامپیوتر رومیزی کامل را انجام می دهد.ظاهر کامپیوتر بدون کیس بسیار لوکس و شیک است. در ابتدای طراحی و تولید،کامپیوتر بدون کیس ظاهری بزرگ و حجیم داشت اما به تدریج این طراحی مناسب تر و کوچک تر شد.کامپیوترهای همه کاره کامل بدون نیاز به کیس تمامی پردازش های مربوط به یک کامپیوتر رو میزی را انجام می دهند به همین خاطر نام کامپیوتر بدون کیس All in one نیز نامیده شده است.طراحی و تولید کامپیوتر بدون کیس یکی از فناوری های جدید رو به رشد است که به تدریج جای کامپیوترهای رو میزی را می گیرد.در واقع می توان کامپیوتر بدون کیس را نسل بعدی و پیشرفته تر کامپیوترهای رومیزی دانست که از همه نظر از جمله طراحی،قطعات و حجم کامل تر از کامپیوترهای رومیزی هستند.

در اوایل فروش کامپیوتر بدون کیس یا آل این وان بیشتر جنبه کامل کردن دکوراسیون و ظاهری لوکس داشت و بیشتر در اداره ها و شرکت ها بر روی میز دیده میشد اما به تدریج مصارف خانگی نیز پیدا کرد.یکی از مزیت های استفاده از کامپیوترهای بدون کیس اشغال فضای کم و چیدمان منظم و مرتب است.تفاوت کامپیوتر معمولی رومیزی با یک کامپیوتر بدون کیس در ابعاد صفحه نمایش است که در کامپیوترهای بدون کیس صفحات نمایش بزرگتر بوده و همچنین صفحه نمایش لمسی نیز دارند.نمایشگرهای Touch یا لمسی کامپیوتر بدون کیس دارای قابلیت هایی مانند پشتیبانی از لمس همزمان یا چندگانه یا Multi touch،Single touch و گیرنده های داخلی برای دریافت کانال های تلویزیون و سایر قابلیت ها که یک کامپیوتر بدون کیس را بسیار پیشرفته تر از یک نمایشگر عادی می کند.بهترین کامپیوتر بدون کیس،برندی است که خواسته ها و نیازهای شما را بر آورده سازد.


امکانات کامپیوتر بدون کیس

 • کم شدن تعداد اتصالات سیم با موس یا کیبورد بدون سیم
 • اشغال فضای کوچک و جا به جایی آسان با طراحی ارگونومیک
 • کیفیت تصاویر بالا Full HD
 • صدایی با کیفیت بالا و عالی بدون نویز
 • امکان توسعه و ارتقا قطعاتی مانند هارددیسک،رم و یا پردازنده
 • تعداد مناسب درگاه ها و پورت های مناسب و قابل استفاده
 • بهینه سازی مصرف انرژی تا درصد زیادی حدود 86 درصد عدم نیاز به کیس سنگین و جا گیر
 • قیمت مناسب با تمامی امکانات کامپیوتر بدون کیس

AIO ها دارای صفحه نمایش لمسی بزرگی هستند که مجهز به سیستم عامل ویندوز 8 می باشند و کامپیوتر بدون کیس فوق العاده ای برای فروشگاه ها،اماکن عمومی و شرکت ها می باشند.اخیرا کامپیوترهای بدون کیس با سیستم عامل های ویندوز 8 و با نمایشگرهایی با سایز 21.5،23.6 و27 اینچ وارد بازار شده اند که رزولوشن های بالا مانند 1080 پیکسل دارا هستند.برخی از نمایشگرهای کامپیوترهای بدون کیس قابلیت تا شدن 180 درجه نیز دارند و دقیقا مشابه یک تبلت می توان از آنها استفاده کرد.مانند کامپیوتر بدون کیس ایسوس سری ET2300.شاید این سوال برایتان پیش بیاید که قطعات موجود در کیس کجا قرار می گیرند. باید گفت که این قطعات در پشت نمایشگر و یا در پایه آن جایگذاری می شوند.


راهنمای خرید کامپیوتر بدون کیس

برای خرید کامپیوتر بدون کیس یا All In One ها می توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد:

 • کامپیوتر بدون کیس ادرای:

این کامپیوترها،دارای نمایشگرهای لمسی و غیر لمسی هستند و دارای پورت های USB بیشتری هستند البته سرعت عملکرد و کار آنها نیز بیشتر است.

 • کامپیوتر بدون کیس گیمینگ:

کامپیوترهای بدون کیس گیمینگ دارای نمایشگرهایی با صفحه لمسی بزرگ هستند که تمامی ویژگی های یک کامیپوتر گیمینگ را در خود دارند. کامپیوترهای بدون کیس گیمینگ دارای پردازنده های قدرتمند،پردازنده های گرافیگی قوی برای اجرای بازی های سنگین و کیبورد و ماوس گیمینگ هستند و در مجموع سیستم های قدرتمندی برای بازی دارند.

 • کامپیوتر بدون کیس فروشگاهی:

نمایشگرهای این کامپیوترها بزرگ و لمسی می باشد که دارای سیستم صوتی قدرتمند هستند و البته سرعت عملکرد بالایی برا محاسباتو سیستم های پردازشی دارند.همچنین طراحی های خاص و زیباتری دارا هستند.

 • کامپیوترهای بدون کیس با مصرف خانگی:

این کامپیوترها دارای صفحات نمایش لمسی و غیر لمسی هستند که از نظر سخت افزار نه چندان قوی و نه چندان ضعیف هستند و برای کاربری عمومی و مالتی مدیا مناسب می باشند.نکته ای که در خرید کامپیوترهای بدون کیس باید در نظر داشته باشید که قطعاتی مانند RAM و هارد یا دیسک سخت آنها قابل ارتقا می باشد و قطعاتی مانند پردازنده مرکزی یا VGA یا همان پردازنده گرافیکی قابل تعویض نیستند پس قبل از خرید باید به آن ها توجه داشته باشید تا متناسب با نیازهای شما باشند.

کامپیوتر بدون کیس ارزان یا کامپیوتر بدون کیس ارزان دست دوم معمولا دارای قیمت پایین تری هستند اما بهتر است کار نکرده آن ها را خریداری و استفاه کنید.شما می توانید انواع کامپیوتر بدون کیس hp،کامپیوتر بدون کیس msi،کامپیوتر بدون کیس لنوو،کامپیوتر بدون کیس اپل را از فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال با بهترین قیمت تهیه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالا

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال،تجربه ی خریدی آسوده با یک کلیک

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال در بستر فعالیت خود، کالاهای متنوع و مرغوب را در حوزه دیجیتال برای خرید کاربران در سراسر ایران فراهم نموده است.فعالیت این فروشگاه بر مبنای اصول تحویل سریع سفارش، تضمین اصل بودن کالا، ضمانت بهترین قیمت می باشد.با تنوع و گستردگی اقلام موجود در سایت با مناسب ترین قیمت ها زمینه ای برای خریدی آسان و کامل را برای کاربران ایجاد کرده ایم.در فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به دنبال خرید انواع گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ، دوربین، کامپیوتر و تجهیزات شبکه، ساعت هوشمند و همچنین خرید ماشین های ادرای از جمله پرینتر، اسکنر و دستگاه فکس باشید.کلیه ی محصولات از برند های معتبر و پر آوازه ای همچون سونی، سامسونگ، اپل، hp، کانن، نیکون، نوکیا، ایسوس، نوکیا، لنوو و غیره می باشند.فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال دارای نمایندگی فروش برخی برند ها مانند کاترپیلار، بلک بری، کانن، نیکون، ایسوس و همچنین نمایندگی لنوو، سامسونگ، HTC و ... بوده و امکان خریدی مطمئن را برای محصولات و لوازم جانبی مربوط فراهم می آورد.شایان ذکر است علاوه بر عرضه ی محصولات مذکور، لوازم جانبی هر شاخه نیز قابل تهیه و خرید است.
 ما به شما این اطمینان را می دهیم که کلیه خدمات و فروش محصولات از جمله انواع گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی، طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و ارائه ی کالا و خدمات به بهترین نحو و در پی آن جلب رضایت مشتری اساس فعالیت فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به عنوان مرکز پخش محصولات مذکور می باشد.