ماشین های اداری 

   
در هر صفحه
0 دیدگاه

مشخصات کلی:  جوهرافشان سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری سه کاره نوع چاپ: تک رنگ سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0   قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 ، پورت Ethernet قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره همراه با گوشی تلفن نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
4 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر جوهرافشان سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد قابلیت چاپ دورو: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ جوهرافشان چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

سایز اسکن : A4 قابلیت اسکن دورور : دارد اسکن نگاتیو : دارد قابلیت تشخیص متن OCR : دارد سرعت اسکن رنگی : تا 8 صفحه بر دقیقه سرعت اسکن سیاه و سفید : تا 8 صفحه بر دقیقه

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد باتری در پک 1 عدد نوع باتری فلز نیکل قابلیت شارژ مجدد دارد 

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: رنگیسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB0.2,Ethemetقابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  -قابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: -

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T قابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB2.0پورت.Ethernetقابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-Tقابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی:  جوهرافشان تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره نوع چاپ: تک رنگ سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0   قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 ، پورت Ethernet قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری سه کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 Base Tx / Wireless 802.11b/g/n قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
3 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ جوهرافشان سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری چهار کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر جوهرافشان سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد قابلیت چاپ دورو: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:   پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ جوهرافشان سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تکنولوژی چاپ : لیزری سایز کاغذ : A4 ظرفیت سینی کاغذ : 150 برگ سرعت مودم  : 33.6K bps Kbps

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

تعداد باتری در پک 1 عدد نوع باتری فلز نیکل قابلیت شارژ مجدد دارد 

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: رنگیسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB 2.0 و پورت Ethernetقابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
نمایش 1 - 36 از 161 مورد

زیرشاخه‎ها

پرینتر

 

 

پرینتر

يکي از وسايلي که براي رايانه مورد استفاده قرار ميگيرد.يا چاپگر است که متن و يا تصوير خروجي از کامپيوتر را دريافت کرده و آن اطلاعات را بر روي کاغذ انتقال مي دهد و به صورت استاندارد آن را روي کاغذ چاپ مي نمايد.اگر بخواهيم در مورد مدل هاي مختلف چاپگر ها و يا پرينتر ها با يکديگر صحبت کنيم مي توان گفت که بهترين نمونه از پرينترها، پرينترهاي جوهر افشان هستند اين پرينترها از چند مدل از پرينترهاي ليزري و ارزان قيمت استفاده مي کنند. تفاوت پرينترهاي جوهر افشان و پرينترهاي ليزري در اين است که پرينترها و يا چاپگر هاي جوهر افشان از کارتريج هايي که از جوهر پر شده استفاده مي نمايند و اطلاعات ما را بر روي کاغذ چاپ مي کنند اما چاپگرهاي ليزري جذب کردن جوهر از ليزري که بر روي کاغذ منعکس مي شود استفاده مي نمايند. چاپگرها و پرينترها قابليت چاپ کردن به صورت سياه و سفيد و چاپ کردن به صورت رنگي را دارند. معمولا چاپگرهايي که رنگي هستند گرانتر مي باشند و از دو کارتريج سياه و سفيد و رنگي استفاده مي نمايند. البته به همين دليل قيمت چاپگرهاي رنگي از چاپگرهاي سياه و سفيد بيشتر است.

 • رزولوشن

وضوح متن و تصوير بر روي کاغذ چاپگر رزولوشن مي گويند.اگر شما از پرينتر هاي ارزان قيمت استفاده مي نماييد بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که چاپگر شما از کيفت چاپ بالايي برخوردار نيست.

 • سرعت

اگر شما از چاپگر استفاده زيادي داريد پس سرعت آن نيز براي شما از اولويت ها است.البته چاپگرهاي رنگي با سرعت کمتري نسبت به چاپگر هاي سياه و سفيد کار مي کنند . توانمندي چاپگر هاي سياه و سفيد ارزان قيمت حدود 3 تا 6 صفحه در دقيقه است.

 •  حافظه در پرينتر

 به طور معمول چاپگرها داراي مقدار کمي از حافظه مي‌باشند که البته اين قابليت را دارند که کاربر بتواند حافظه آنها را افزايش دهد داشتن حافظه زياد و مفيد باعث مي‌شود که بتوانيم براي چاپ کردن با تصاوير بزرگ کارمان را سريعتر انجام دهيم.

 • زبان هاي چاپگر

 چاپگرها داراي دو زبان محبوب براي تبديل کردن دستورات کامپيوتر به چاپگر و چاپ شدن محتويات ارائه شده از طرف کامپيوتر مي باشند اين دو زبان با نام هاي Language controls وPrinter است.

 • فونت ها

فونت ها در چاپگر به گونه اي طراحي شده است که در چاپ کردن اسناد از اندازه و شکل مشخصي برخوردار است. تمامي پرینتر ها به يک يا چند قلم که به صورت رسمي است مجهز مي باشند. چنانچه تصميم داشته باشيد که فونت اضافي به دستگاه خود اضافه نماييد بايد از يک کارتريج فونت در چاپگر استفاده کنيد اندازه فونت ها را مي توانيم بدون آن که از وضوح تصوير چاپ شده کم نمايد تغيير دهيم.


امکانات جانبي چاپگر

تقريبا تمامي چاپگرها داراي امکانات جانبي يکساني مي باشند اين امکانات باعث سهولت در کار مي شود مثال همه چاپگرها داراي يک سيني کاغذ مي باشند که مي توانيم حدود 100 تا 150 صفحه کاغذ را در آن نگهداري کنيم. البته بعضي از چاپگر ها نيز وجود دارند که داراي سيني بزرگتري براي کاغذ هستند که با افزايش حجم جاگذاري کاغذ مي توانيم سرعت بيشتري را در چاپ داشته باشيم. وجود يک رابط بيسيم شبکه نيز در بعضي از چاپگرها حائز اهميت است زيرا براي اتصال به کامپيوتر هاي ديگر استفاده مي شود.

در پايان به شما توصيه مي نماييم چنان که قصد خريد يک پرينتر با قيمت مناسب و کيفيت خوب را داريد حتما به فروشگاه اينترنتي عصر ديجيتال مراجعه کنيد.

اسکنر

 

 

راهنمای خرید اسکنر

همه اسکنرها، کارایی یکسانی دارند اما مدل ها و نوع کارکرد آنها با هم متفاوت می باشد.به همین دلیل باید در خرید اسکنرها دقت داشته باشید و مدل آن را به درستی انتخاب نمایید.زیرا ممکن است یک اسکنر با وجود مدل بالا و قیمت گران،اسکنر مد نظر شما نباشد. اجزای تشکیل دهنده یک اسکنر،آینه،شیشه،منبع نوری،تسمه،موتور، غلتک و یک چیپ  CCD می باشد.قطعاتی دیگر به جز این قطعه ها در ساخت اسکنرها،استفاده نمی شود. موتور و غلتک برای حرکت دادن سند است و یا حرکت دادن قطعات اسکنر برای اینکه یک سند را به صورت کامل در بر بگیرند.اسکنرها روش های مختلفی برای چاپ و ثبت تصاویر داشته و همچنین کیفیت کار و زمانی که برای انجام این کار نیاز دارند با یکدیگر متفاوت است.به همین دلیل باید در خرید اسکنر دقت داشته باشید.

 

انواع اسکنرها

 • اسکنر سه بعدی

این اسکنرها با پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند.اسکنرهای سه بعدی،قابلیت اسکن اشیا با سه بعد را داشته و علاوه بر دو محور افقی و عمودی می توانند یک محور عمقی یا بعد سوم را نیز اسکن کنند.همانطور که یک کاغذ با دو محور افقی و عمودی را اسکن می کنید می توانید یک شی یا جسم را با بعد عمقی نیز اسکن کرده و ثبت کنید. می توانید بعد از آن،تصویر ثبت شده را با پرینتر چاپ کنید.
اسکنرها بر اساس نوع اسکن یک سند به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • اسکنرهای استوانه ای یا Sheetbed 

اسکنرهای Sheetbed و یا استوانه‌ای نوعی دیگر از اسکنرها هستند که می توانید در بازار خریداری کنید. در اسکنرهای استوانه ای، هد اسکن ثابت است و برای اسکن کردن،سند حرکت میکند درست شبیه به پرینتر. اسکنرهای استوانه‌ای از کیفیت و دقت بالایی برخوردار هستند و برای اسکن نقشه نیز استفاده میشوند.

 • اسکنرهای Flatbed یا تخت

اسکنرهای Flatbed یا تخت از پرکاربردترین و معمول ترین نوع اسکنرها هستند.در این نوع اسکنرها، ناحیه اسکن شامل یک صفحه تخت می باشد که سند یا کاغذ بر روی آن قرار می گیرد. این اسکنرها به دلیل راحتی در استفاده و تکنولوژی مورد استفاده در هد اسکن،طرفداران بیشتری دارد.

انواع دیگر اسکنرها:

 • اسکنر پورتابل و قابل حمل: از اسکنرهای قابل حمل برای اسکن مدارک و اسناد استفاده می شود. این اسکنرها بسیار سبک بوده و دارای ابعادی بسیار کوچک هستند به همین دلیل می توانید به راحتی آنها را حمل کرده و بدون اینکه فضایی اشغال کنند از آنها به راحتی استفاده کنید.با تهیه این اسکنرها می توانید به راحتی کتاب های خود را اسکن کرده و از شر کاغذهای اضافه راحت شوید.
 • اسکنرهای فیلم یا اسلایدی:این نوع اسکنرها فقط برای اسکن عکس ها و تصاویر هستند و نمی توانند کاغذ ها یا فایل های متنی را اسکن کنند.
 • اسکنرهای برگی:این اسکنرها مانند اسکنرهای تخت هستند با این تفاوت که برای اسکن  یک کاغذ،آن را توسط یک موتور به داخل کشیده و بعد از پیچیده شدن به دور استوانه ای بعد از تابیده شدن نور به آنها تصویر ثبت میگردد. وضوح تصویر اسکن شده در این نوع اسکنرها بالاتر از اسکنرهای تخت است اما قادر به اسکن کردن فایل با حجم بالا نیستند به همین دلیل صفحات کتاب را نمی توانند اسکن کنند و باید صفحات کتب را کپی کرده و آن ها را اسکن نمایید.
 • اسکنر اداری:اسکنر اداری در دفترهای کوچک،شرکت های خصوصی یا کارخانه های صنعتی  برای حجم کاری متوسط استفاده می شود و هر اسکنری که بتواند حجم متوسط کار انجام دهد می تواند به عنوان اسکنر اداری استفاده شود.

برای خرید اسکنرها باید به ویژگی های زیر دقت داشته باشید:

 • دقت وضوح تصویر : یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین فاکتورهای مهم در خرید اسکنر، دقت وضوح تصویر و لامپ تصویر اسکنر می باشد.که DPI واحد سنجش نقطه بر اینچ می باشد.
 • عمق رنگ‌: یکی دیگر از ویژگی های اسکنر که در خرید آن باید توجه کرد،عمق رنگ است.عکق رنگ اسکنر در واقع تعداد رنگ هایی است که اسکنر می تواند آن ها را بشناسد و ذخیره کند.یک اسکنر باید 36 بیت رنگ را بشناسد تا بتواند کیفیت مناسب ارائه کند.
 • Tranparency: اسکنر شما باید به یک آداپتور Tranparency مجهز باشد تا بتوانید عکس یا فیلم را اسکن کنید.

شما می توانید انواع اسکنر کانن،اسکنر ارزان،اسکنر hp را از فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال تهیه و خریداری کنید.می توانید از آخرین قیمت اسکنر در فروشگاه عصر دیجیتال مطلع شوید.

 

 

 

فکس

 

 

راهنمای خرید فکس

فکس چیست؟

دستگاه فکس برای ارسال اسناد کاغذی از طریق خطوط تلفن و در کمترین زمان ممکن به هر مکان با موقعیت جغرافیایی است.می توان گفت دستگاه فکس ترکیبی از پرینتر،اسکنر و تلفن است.دستگاه فکس می تواند مانند یک اسکنر،سند شما را اسکن کرده و از طریق خطوط تلفن آن را ارسال کند و یا مانند یک پرینتر اسناد فکس شده از مکان دیگر را در دستگاه شما دریافت کرده و پرینت بگیرد و به شما نمایش دهد ولی به طور جداگانه نمی تواند اسناد شما را چاپ کند.
همچنین با دستگاه فکس می توانید از تلفن آن برای مکالمه مانند یک تلفن معمولی استفاده کنید.دستگاه های فکس به صورت کلی شیوه و طرز کار یکسانی دارند اما دارای تفاوت هایی نیز هستند.دستگاه های فکس بسته به دستگاه و روش ارسال فکس کاغذی یا کامیپوتری با یکدیگر متفاوت هستند.

 

انواع فکس

دستگاه های فکس را می توان به چند نوع مختلف تقسیم کرد.

 • حرارتی:دستگاه فکس حرارتی از نوع دستگاه های اولیه فکس می باشد که با کاغذهای حساس به گرما کار می کند.این نوع دستگاه ها با عنصر گرم کننده کار می کنند. در دستگاه فکس حرارتی،کاغذ حساس به گرما یا کاغذهای گرمایی بر روی این عناصر گرم کننده حرکت می کنند و قسمت هایی که عناصر گرمایی خاموش می شوند،کاغذ سیاه می شود.مزیت خرید و استفاده از فکس های حرارتی هزینه پایین مصرفی آن ها می باشد. تنها هزینه مصرفی در این نوع دستگاه فکس،کاغذهای حرارتی می باشد.این دستگاه ها سرعت و کیفیت بالایی ندارند ولی در عوض عمر طولانی داشته و بهینه هستند.دقت داشته باشید کاغذهای حساس به گرما را نمی توان مدت طولانی نگهداری کرد و نوشته ها از روی آن محو می شوند.
 • لیزری: اخرین نوع دستگاه فاکس،با پیشرفت تکنولوژی دستگاه فکس لیزری می باشد.دیگر کاغذهای حرارتی و عناصر گرم کننده کاربردی نخواهند داشت و وظیفه ی فکس بر عهده تونر و درام می باشد.دستگاه فکس لیزری سرعت و کیقیت مطلوبی دارا هستند.دستگاه فکس لیزری در دو نوع معمولی و فلت می باشد.فکس فلت برای فکس شناسنامه و پایسپورت به کار می رود. بدون نیاز به کپی کردن این فایل ها، به راحتی می توانید این فایل ها را فاکس کنید.از نظر هزینه نیز این دستگاه فکس به صرفه می باشد.
 • کاربنی:ساز و کار این دستگاه فکس مانند فکس های حرارتی می باشد با این تفاوت که نیازی به کاغذهای حرارتی نمی باشد و فایل ها بر روی کاغذهای A4 چاپ می شوند.به جای کاغذهای حرارتی در دستگاه فکس کاربنی،از کاربن استفاده می شود. کاربن ها وظیفه ی چاپ سیگنال ها را بر روی کاغذ دارند. نوع کاربن مصرفی در دستگاه فکس کاربنی در مدل ها و برندهای مختلف،متفاوت می باشد.نسبت به فاکس حرارتی بسیار مناسب تر است ولی برای ارسال فاکس در حجم کم.

ویژگی های دستگاه فکس برای خرید

برای خرید یک دستگاه فکس باید به ویژگی های زیر دقت داشته و بررسی کنید.

 • سرعت در فکس :برای خرید دستگاه فکس باید به سرعت آن دقت داشته باشید.سرعت دستگاه فکس با دو فاکتور سرعت ارسال و دریافت اسناد محاسبه می شود.سرعت فکس با علامت KBPS نمایش داده می شود.
 • حافظه دریافت:حافظه برای زمانی است که دستگاه فکس شما کاغذ ندارد و برای شما سند و یا فایلی ارسال شود. در این موقعیت فایل ها در حافظه دستگاه فکس شما باقی می مانند و هر موقع کاغذ در آنها قرار دهید،چاپ می شوند.هر چقدر این حافظه بیشتر باشد بهتر است.
 • قابلیت ارسال با تاخیر:برای ارسال فکس سند به کشور دیگر با اختلاف ساعت زیاد،می توانید از این قابلیت استفاده کنی. فایل را اسکن کرده و برای ارسال آن ساعت مشخصی،تعیین کنید.
 • چاپ سربرگ:دستگاه های  فکس برخی قابلیت ذخیره سازی نام و شماره سازمان و شرکت شما را در حافظه خود دارند و آن ها را بالای تمامی فایل های ارسالی به صورت خودکار چاپ می کنند.
 • مسدود کردن دریافت اسناد:می توانید با این قابلیت دریافت سند و یا فاکسی را از شماره خاصی مسدود کرده و به آن اجازه دریافت نمی دهید به همین خاطر در کاغذ مصرفی،صرفه جویی می کنید.

شما می توانید بهترین دستگاه فکس،فکس پاناسونیک،فکس لیزری و فکس کانن را از فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال با قیمت مناسب  تهیه نمایید.با چند کلیک می توانید خرید فکس اینترنتی داشته باشید و دستگاه خود را با گارانتی مطمئن درب منزل تحویل بگیرید.

 

راهنمای خرید ماشین های اداری

اگر شما نیز در یک شرکت و سازمان مشغول به فعالیت هستید،از شرکت های کوچک تا سازمان های بزرگ با استفاده و نیاز به انواع ماشین های اداری مواجه شده اید.ماشین اداری می تواند یک دستگاه فکس،پرینتر یا اسکنر باشد. هر یک از این دستگاه ها یک ماشین اداری هستند که وظیفه ی مخصوص به خود را انجام می دهند. هر ماشین اداری نیاز به تجهیزات و لوازم مصرفی مخصوص به خود را دارد.برای استفاده از پرینتر شما نیاز به کارتریج دارید یا برای ارسال فکس باید کاغذ A4 خریداری کنید.در کنار هزینه های پرداختی برای ماشین های اداری باید هزینه های جانبی نیز پرداخت کنید.برای خرید ماشین اداری باید این هزینه ها و نیازهای مصرفی خود را در نظر بگیرید.بهتر است در نظر داشته باشید که ماشی اداری خریداری شده شما قابلیت تعمیر نیز داشته باشد.

انواع ماشین های اداری

ماشین های اداری به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که هر یک با گوش آشنا هستند.

 • ماشین اداری پرینتر: پرینترها یا چاپگرها یکی از انواع ماشین های اداری پر کاربرد هستند که در انواع شرکت ها،سازمان ها استفاده می شوند.این نوع ماشین اداری در دو نوع مختلف لیزری و جوهر افشان وجود دارد.پرینترهای لیزری نیز خود شامل پرینترهای لیزری سیاه و سفید هستند.پرینترهای رنگی و چند کاره،پرینترهای سوزنی و پرینترهای کوچک قابل حمل همه از انواع دستگاه های پرینتری هستند که به عنوان یک ماشین اداری در شرکت ها و سازمان ها،استفاده می شوند.این ماشین اداری برای چاپ تصاویر و متن به صورت سیاه و سفید و رنگی می باشد.
 • ماشین اداری اسکنر: اسکنر نیز یکی از ماشین های اداری است که برای اسکن کردن تصاویر، مدارک واقعی و انتقال به صورت مجازی می باشد.این مدارک و تصاویر بعد از اسکن با یک اسکنر همه به صورت کدهای صفر و یک در دنیای مجازی تبدیل می شوند.اسکنرها نیز دارای مدل های متفاوتی هستند اما در اساس مشابه می باشند.اسکنرها نیز از انواع ماشین های اداری پر کاربرد هستند.با یک اسکنر می توانید تمامی کاغذ ها و فایل های خود را در کامپیوترتان ذخیره کنید.
 • ماشین اداری فکس :دستگاه فکس،دستگاهی است برای ارسال و دریافت اسناد. با دستگاه فکس می توانید این اسناد را از طریق خطوط تلفن انتقال دهید.دستگاه های فکس در چند نوع حرارتی،لیزری و کاربنی وجود دارند.
 • دستگاه کپی : یکی دیگر از ماشین های اداری،دستگاه کپی است که در شرکت های مختلف و دفاتر کار گوناگون خریداری و استفاده می شود.دستگاه های کپی می توانند هر تعداد فایلی که می خواهید را برای شما چاپ کنند مانند شناسنامه،کارت ملی ...دستگاه های کپی نیز در دو نوع لیزر و جوهر افشان وجود دارند.دستگاه های کپی رنگی و سیاه و سفید هستند.
 • ماشین اداری،دستگاه های چند کاره :به جای خرید چند دستگاه متفاوت،دستگاه فکس،دستگاه پرینتر،دستگاه کپی می توانید یک دستگاه چند کاره با انجام همه این قابلیت ها به صورت یکپارچه در یک دستگاه داشته باشید.با دستگاه چند کاره می توانید فضای کوچکتری در محیط کار اشغال کنید. می توانید گاهی یک دستگاه همه کاره،چهار کاره داشته باشید که با آنها فکس،کپی،پرینت و اسکن داشته باشید.


ساختار ماشین های اداری

انواع ماشین های اداری، دارای یک ساختار مشخص هستند. ماشین های اداری تا 80 درصد از قطعات مکانیکی ساخته شده اند. این ماشین ها بر عکس سایر دستگاه ها تا 80 درصد از قطعات مکانیکی تشکیل شده اند.به همین خاطر در برابر ضربه و یا تحرک زیاد بسیار حساس و آسیب پذیر هستند.در ماشین های اداری چرخ دنده،بخش های متحرک مانند هد و حسگر ها آسیب پذیرتر هستند و در صورت ضربه یا تحرک زیاد آسیب بیشتری می بینند.در همه ماشین های اداری و انواع آنها برای کنترل قسمت های مکانیکی نیاز به قسمت های الکترونیکی نیز می باشد. برای کار کردن تمامی قسمت های مکانیکی و الکترونیکی دستگاه نیاز به جریان برق است. بخش های الکترونیکی با نام پاور یا برد پاور در ماشین های اداری وجود دارند.
اگر برد پاور با مشکل مواجه شود، دستگاه کار نخواهد کرد که اختلال در برق و جریان الکتریکی در هر قسمت ماشین های اداری باعث از کار افتادن دستگاه می شود.
قسمت دیگر در ماشین های ادرای که برد اصلی یا Main board نام دارد. این قسمت دستگاه در واقع مغز دستگاه محسوب می شود. مین برد در ماشین اداری وظایف اصلی پردازش دستگاه را بر عهده دارد و همه دستور العمل ها،نصب داریور ها و ارتباط با سایر کامپیوترها نیز به عهده ی برد اصلی در ماشین های اداری است.تمام دستورات ورودی و خروجی دستگاه،وظیفه ی برد اصلی دستگاه است.
مین برد یک دستگاه پرینتر به ندرت خراب میشود و اگر هم خراب شود به دلیل مشکلاتی از سمت برد پاور دستگاه است که خرابی برد پاور به دلیل این که برق مین برد را هم تامین میکند باعث آسیب دیدن برد اصلی خواهد شد.هر گاه مین برد دستگاه و هر یک از ماشین های ادارای شما خراب شود؛دستگاه شما توسط کامپیوتر حتی با وجود اتصالات کامل،قابل شناسایی نمی باشد. درایورها به درستی نصب نخواهند شد و یا پذیرفته نمی شنود. دستورات قابل دریافت و اجرا نخواهند بود و این نشانه ای از خرابی مین برد دستگاه شما است.دقت داشته باشید که برق ورودی به دستگاه مین برد را دچار مشکل خواهد کرد.سعی کنید برای استفاده درست از ماشین اداری خود آن را زیاد جا به جا نکنید و در مواقعی که نیازی به استفاده از آن ندارید،دستگاه را از برق بکشید.
شرکت های مختلفی اقدام به تولید ماشین های اداری کرده اند مانند کانن،اچ پی،سامسونگ،پاناسونیک. اچ پی و کانن از معروف ترین شرکت های تولید کننده ماشین های اداری هستند که دستگاه های مختلف با مدل ها و تنوع های زیادی تولید کرده اند.فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال انواع دستگاه ها و ماشین های اداری از برندهای متفاوتی را فراهم کرده است. تضمین کیفیت کالا و تحویل سریع خرید شما وظیفه ما می باشد.قیمت ماشینهای اداری و انواع ماشین های اداری کانن را در فروشگاه عصر دیجیتال می توانید مشاهده کنید.بالا

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال،تجربه ی خریدی آسوده با یک کلیک

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال در بستر فعالیت خود، کالاهای متنوع و مرغوب را در حوزه دیجیتال برای خرید کاربران در سراسر ایران فراهم نموده است.فعالیت این فروشگاه بر مبنای اصول تحویل سریع سفارش، تضمین اصل بودن کالا، ضمانت بهترین قیمت می باشد.با تنوع و گستردگی اقلام موجود در سایت با مناسب ترین قیمت ها زمینه ای برای خریدی آسان و کامل را برای کاربران ایجاد کرده ایم.در فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به دنبال خرید انواع گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ، دوربین، کامپیوتر و تجهیزات شبکه، ساعت هوشمند و همچنین خرید ماشین های ادرای از جمله پرینتر، اسکنر و دستگاه فکس باشید.کلیه ی محصولات از برند های معتبر و پر آوازه ای همچون سونی، سامسونگ، اپل، hp، کانن، نیکون، نوکیا، ایسوس، نوکیا، لنوو و غیره می باشند.فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال دارای نمایندگی فروش برخی برند ها مانند کاترپیلار، بلک بری، کانن، نیکون، ایسوس و همچنین نمایندگی لنوو، سامسونگ، HTC و ... بوده و امکان خریدی مطمئن را برای محصولات و لوازم جانبی مربوط فراهم می آورد.شایان ذکر است علاوه بر عرضه ی محصولات مذکور، لوازم جانبی هر شاخه نیز قابل تهیه و خرید است.
 ما به شما این اطمینان را می دهیم که کلیه خدمات و فروش محصولات از جمله انواع گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی، طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و ارائه ی کالا و خدمات به بهترین نحو و در پی آن جلب رضایت مشتری اساس فعالیت فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به عنوان مرکز پخش محصولات مذکور می باشد.