پرینتر 

   
در هر صفحه
1 دیدگاه

مشخصات کلی:  جوهرافشان تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری سه کاره نوع چاپ: تک رنگ سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0   قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 ، پورت Ethernet قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر جوهرافشان تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 و پورت Ethernet شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره همراه با گوشی تلفن نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری 4 کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی:  سوزنی تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 , پورت Parallel قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet , پورت USB 2.0 شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد قابلیت چاپ دورو : ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: دارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ جوهرافشان چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: رنگیسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت  USB 2.0قابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0قابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی:چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB 2.0 USB USB 2.0 Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000Tقابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB2.0پورتقابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB2.0پورت-Ethernetقابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet پورت USB 2.0قابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی:  جوهرافشان سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری سه کاره نوع چاپ: تک رنگ سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0   قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری سه کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 ، پورت Ethernet قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری چهار کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: لیزری سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری چهار کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: دارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
2 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر چاپ لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر جوهرافشان تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0 شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد قابلیت چاپ دورو: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: سیاه و سفید سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: پرینتر لیزری تک کاره نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet , پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دورو: ندارد شبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت USB 2.0قابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: قابلیت چاپ دورو: داردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  پورت Ethernet پورت USB 2.0                                     قابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مشخصات کلی: چاپ لیزرینوع چاپ: تک رنگسایز چاپ: A4نوع پورت ارتباط به کامپیوتر:  USB2.0پورتقابلیت چاپ دورو: نداردشبکه بی سیم Wi-Fi: ندارد

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
نمایش 1 - 36 از 145 مورد

 

 

پرینتر

يکي از وسايلي که براي رايانه مورد استفاده قرار ميگيرد.يا چاپگر است که متن و يا تصوير خروجي از کامپيوتر را دريافت کرده و آن اطلاعات را بر روي کاغذ انتقال مي دهد و به صورت استاندارد آن را روي کاغذ چاپ مي نمايد.اگر بخواهيم در مورد مدل هاي مختلف چاپگر ها و يا پرينتر ها با يکديگر صحبت کنيم مي توان گفت که بهترين نمونه از پرينترها، پرينترهاي جوهر افشان هستند اين پرينترها از چند مدل از پرينترهاي ليزري و ارزان قيمت استفاده مي کنند. تفاوت پرينترهاي جوهر افشان و پرينترهاي ليزري در اين است که پرينترها و يا چاپگر هاي جوهر افشان از کارتريج هايي که از جوهر پر شده استفاده مي نمايند و اطلاعات ما را بر روي کاغذ چاپ مي کنند اما چاپگرهاي ليزري جذب کردن جوهر از ليزري که بر روي کاغذ منعکس مي شود استفاده مي نمايند. چاپگرها و پرينترها قابليت چاپ کردن به صورت سياه و سفيد و چاپ کردن به صورت رنگي را دارند. معمولا چاپگرهايي که رنگي هستند گرانتر مي باشند و از دو کارتريج سياه و سفيد و رنگي استفاده مي نمايند. البته به همين دليل قيمت چاپگرهاي رنگي از چاپگرهاي سياه و سفيد بيشتر است.

  • رزولوشن

وضوح متن و تصوير بر روي کاغذ چاپگر رزولوشن مي گويند.اگر شما از پرينتر هاي ارزان قيمت استفاده مي نماييد بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که چاپگر شما از کيفت چاپ بالايي برخوردار نيست.

  • سرعت

اگر شما از چاپگر استفاده زيادي داريد پس سرعت آن نيز براي شما از اولويت ها است.البته چاپگرهاي رنگي با سرعت کمتري نسبت به چاپگر هاي سياه و سفيد کار مي کنند . توانمندي چاپگر هاي سياه و سفيد ارزان قيمت حدود 3 تا 6 صفحه در دقيقه است.

  •  حافظه در پرينتر

 به طور معمول چاپگرها داراي مقدار کمي از حافظه مي‌باشند که البته اين قابليت را دارند که کاربر بتواند حافظه آنها را افزايش دهد داشتن حافظه زياد و مفيد باعث مي‌شود که بتوانيم براي چاپ کردن با تصاوير بزرگ کارمان را سريعتر انجام دهيم.

  • زبان هاي چاپگر

 چاپگرها داراي دو زبان محبوب براي تبديل کردن دستورات کامپيوتر به چاپگر و چاپ شدن محتويات ارائه شده از طرف کامپيوتر مي باشند اين دو زبان با نام هاي Language controls وPrinter است.

  • فونت ها

فونت ها در چاپگر به گونه اي طراحي شده است که در چاپ کردن اسناد از اندازه و شکل مشخصي برخوردار است. تمامي پرینتر ها به يک يا چند قلم که به صورت رسمي است مجهز مي باشند. چنانچه تصميم داشته باشيد که فونت اضافي به دستگاه خود اضافه نماييد بايد از يک کارتريج فونت در چاپگر استفاده کنيد اندازه فونت ها را مي توانيم بدون آن که از وضوح تصوير چاپ شده کم نمايد تغيير دهيم.


امکانات جانبي چاپگر

تقريبا تمامي چاپگرها داراي امکانات جانبي يکساني مي باشند اين امکانات باعث سهولت در کار مي شود مثال همه چاپگرها داراي يک سيني کاغذ مي باشند که مي توانيم حدود 100 تا 150 صفحه کاغذ را در آن نگهداري کنيم. البته بعضي از چاپگر ها نيز وجود دارند که داراي سيني بزرگتري براي کاغذ هستند که با افزايش حجم جاگذاري کاغذ مي توانيم سرعت بيشتري را در چاپ داشته باشيم. وجود يک رابط بيسيم شبکه نيز در بعضي از چاپگرها حائز اهميت است زيرا براي اتصال به کامپيوتر هاي ديگر استفاده مي شود.

در پايان به شما توصيه مي نماييم چنان که قصد خريد يک پرينتر با قيمت مناسب و کيفيت خوب را داريد حتما به فروشگاه اينترنتي عصر ديجيتال مراجعه کنيد.

بالا

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال،تجربه ی خریدی آسوده با یک کلیک

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال در بستر فعالیت خود، کالاهای متنوع و مرغوب را در حوزه دیجیتال برای خرید کاربران در سراسر ایران فراهم نموده است.فعالیت این فروشگاه بر مبنای اصول تحویل سریع سفارش، تضمین اصل بودن کالا، ضمانت بهترین قیمت می باشد.با تنوع و گستردگی اقلام موجود در سایت با مناسب ترین قیمت ها زمینه ای برای خریدی آسان و کامل را برای کاربران ایجاد کرده ایم.در فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به دنبال خرید انواع گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ، دوربین، کامپیوتر و تجهیزات شبکه، ساعت هوشمند و همچنین خرید ماشین های ادرای از جمله پرینتر، اسکنر و دستگاه فکس باشید.کلیه ی محصولات از برند های معتبر و پر آوازه ای همچون سونی، سامسونگ، اپل، hp، کانن، نیکون، نوکیا، ایسوس، نوکیا، لنوو و غیره می باشند.فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال دارای نمایندگی فروش برخی برند ها مانند کاترپیلار، بلک بری، کانن، نیکون، ایسوس و همچنین نمایندگی لنوو، سامسونگ، HTC و ... بوده و امکان خریدی مطمئن را برای محصولات و لوازم جانبی مربوط فراهم می آورد.شایان ذکر است علاوه بر عرضه ی محصولات مذکور، لوازم جانبی هر شاخه نیز قابل تهیه و خرید است.
 ما به شما این اطمینان را می دهیم که کلیه خدمات و فروش محصولات از جمله انواع گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی، طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و ارائه ی کالا و خدمات به بهترین نحو و در پی آن جلب رضایت مشتری اساس فعالیت فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به عنوان مرکز پخش محصولات مذکور می باشد.