خرید لنز دوربین 

   لیست قیمت انواع لنز دوربین
در هر صفحه
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 10 - 18 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF-S بیشینه دیافراگم: F4.5 - F5.6 کمینه دیافراگم: F22.0 - F29.0 وزن:               240 گرم        

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 35–16 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - FX بیشینه دیافراگم: F4.0 کمینه دیافراگم:  F22.0 وزن : 685 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 85 - 24 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - FX بیشینه دیافراگم:  F3.5 - F4.5 کمینه دیافراگم:  F22.0 - F29.0 وزن : 485 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 66 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - FX بیشینه دیافراگم:   F2.8 کمینه دیافراگم:   F32.0 وزن : 425 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 50 میلیمتر ماونت لنز: Nikon F - FX بیشینه دیافراگم: F1.8 کمینه دیافراگم: F16 وزن:          185 گرم         

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 105 - 24 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F4 کمینه دیافراگم: F22 وزن:                  118 گرم       

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 300 - 70 میلیمتر ماونت لنز: NIKON f بیشینه دیافراگم: f/4.5_f/5.6 کمینه دیافراگم: F/22-F/32 وزن: 745 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 135–28 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم:  F22.0 - F36.0 وزن : 540 گرم  

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 105–18 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - DX بیشینه دیافراگم: F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم:  F22.0 - F36.0 وزن : 420 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 55 - 18 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - DX بیشینه دیافراگم:  F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم:  F22.0 - F36.0 وزن : 195 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 11 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - DX بیشینه دیافراگم:   F2.8 کمینه دیافراگم:   F22.0 وزن : 300 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 300 - 70 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F4–5.6 کمینه دیافراگم: F32–45 وزن: 630 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 200 - 70 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F2.8 کمینه دیافراگم: F32 وزن:                  1310 گرم       

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 18-55 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF-S بیشینه دیافراگم: f/3.5_f/5.6 کمینه دیافراگم: f/22_f/38 وزن:              205 گرم       

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 200–18 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF-S بیشینه دیافراگم: F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم: F22.0 - F38.0 وزن : 595 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 140–18 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - DX بیشینه دیافراگم: F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم:  F22.0 - F38.0 وزن : 490 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

نوع لنز :  Extension Tube SLR توضيحات : مناسب جهت عکسبرداری قابل استفاده با لنزهای EF و EF-s و TS-E ماونت لنز : EF

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 35 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - FX نوع لنز : تله کانورتر وزن : 330 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 55 - 18 میلیمتر ماونت لنز: Nikon F - DX بیشینه دیافراگم: F3.5–5.6 کمینه دیافراگم: F22–38 وزن: 195 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 85 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F1.2 کمینه دیافراگم: F16 وزن:                  1025 گرم       

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 50 میلیمتر ماونت لنز: AF-S بیشینه دیافراگم: f/1.4 کمینه دیافراگم: 16/F وزن:           280 گرم        

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 105–24 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم:  F22.0 - F32.0 وزن : 525 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 70–24 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - FX بیشینه دیافراگم: F2.8 کمینه دیافراگم:   F22.0 وزن : 1070 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 400 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F5.6 کمینه دیافراگم:  F32.0 وزن : 1250 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 24 - 70 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F2.8 کمینه دیافراگم: F22.0 وزن:          950 گرم         

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی 55 - 18 میلیمتر ماونت لنز Nikon F - DX بیشینه دیافراگم F3.5 - F5.6 کمینه دیافراگم F22.0 - F36.0 وزن 195 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 24 - 14 میلیمتر ماونت لنز: DX - FX بیشینه دیافراگم: 22/F کمینه دیافراگم: 2.8/F وزن:           1000 گرم          

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 18-135 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF-S بیشینه دیافراگم: f/22_f/38 کمینه دیافراگم: f/223.5_f/5.6 وزن:    515 گرم       

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 50 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F1.8 کمینه دیافراگم:  F22.0 وزن : 159 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
1 دیدگاه

فاصله کانونی: 300–55 میلیمتر   ماونت لنز: Nikon F - DX بیشینه دیافراگم: F4.5 - F5.6 کمینه دیافراگم: F22.0 - F32.0 وزن : 530 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 40 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم:  F2.8 کمینه دیافراگم:  F22.0 حداکثر بزرگنمایی : 0.18x وزن : 130 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 85 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F1.8 کمینه دیافراگم: F22.0 وزن:          425 گرم         

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی 35 ميلي متر ماونت لنز EF بیشینه دیافراگم 22/F کمینه دیافراگم 1.4/F وزن 712 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 200 - 70 میلیمتر ماونت لنز: DX - FX بیشینه دیافراگم: f/208 کمینه دیافراگم: 22/F وزن:           1540 گرم        

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 55 - 18 میلیمتر ماونت لنز: Canon EF-S بیشینه دیافراگم: F/5.6-3.5 کمینه دیافراگم: F/38-22 وزن:          200 گرم         

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
0 دیدگاه

فاصله کانونی: 70–24 میلیمتر   ماونت لنز: Canon EF بیشینه دیافراگم: F2.8 کمینه دیافراگم:  F22.0 وزن : 805 گرم

تماس با بخش فروش
مشاهده سریع
نمایش 1 - 36 از 56 مورد

زیرشاخه‎ها

لنز دوربین

 

امروزه مردم به هنر عکاسی روی آورده اند به همین دلیل عکاسی و فیلمبرداری مورد توجه قرار گرفته است.

 زمانی که شما می خواهید از دوربین های تخصصی و حرفه ای استفاده نمایید به لوازم جانبی مورد نیاز برای دوربین خود نیز توجه کنید.

 یکی از مهمترین قسمتهای یک دوربین در زمان عکاسی لنز آن می باشد که با استفاده کردن از یک لنز حرفه ای و مناسب می توانید عکس های خلاقانه ای را بگیرید.

 قطعاً اینگونه عکسها که با لنزهای حرفه‌ای گرفته می‌شوند فوق‌العاده هستند و از کیفیت بالایی برخوردار می باشند.

لنز دوربین چیست

 لنز دوربین در واقع تشکیل شده از ترکیب چند عدسی میباشد که با عبور دادن نور به طور صحیح به درون دوربین باعث انعکاس شفاف و واضح تصویر می شود از این رو لنز دوربین کیفیت ویژه‌ای را به عکس ها میدهد.

 

 انواع لنز دوربین

 

 افرادی که از دوربین های عکاسی به صورت حرفه ای استفاده می کنند  عکس های خود را در زمینه های مختلفی می‌گیرند به همین سبب استفاده کردن افراد از لنزها متفاوت می‌شود.

 لنز دوربین ها دارای کاربردهای مختلف و متفاوتی هستند.

 لنز چشم ماهی

 از ویژگی های این لنز نمایش عریض تصاویر است به این گونه که خط های صاف را به خط های منحنی تبدیل می نماید و این گزینه باعث نمایش عریض عکس می‌شود.

 لنزهای چشم ماهی تصویری ۱۸۰ درجه را ایجاد می کنند به همین سبب یک تصویر که به صورت معمولی وجود دارد به شکل دورانی و یا محدب دیده می شود.

پس  زمانی که شما به یک تصویر عریض نیازمند هستید می توانید از لنزهای چشم ماهی استفاده کنید.

 لنزهای ماکرو

 اگر زمانی تصمیم داشته باشید که از فاصله ای دور بر روی یک سوژه فوکوس بالا انجام دهید و یک سوژه را از فاصله خیلی نزدیک عکس بگیرید می توانید از لنزهای ماکرو استفاده کنید.

 زیرا این لنز با توانایی فوکوس بسیار بالا را بر روی سوژه ای در فاصله خیلی نزدیک دارند و عکس های با کیفیتی را می توانید از این لنزها به دست آورید.

 عکاسان می توانند با استفاده از لنز ماکرو از سوژه های بسیار کوچک تصاویر بزرگ و کاملی را داشته باشند معمولا اینگونه لنز ها برای حیات وحش بسیار با استفاده است زیرا شما می‌توانید از حشرات بسیار ریز عکس های بزرگ تهیه نمایید.

 لنز زوم

 این لنز هادارای  فاصله‌ی کانون قابل تغییر هستند به همین دلیل بسیار مورد استفاده قرار میگیرند یکی از نکات مهم برای انتخاب لنز زوم دریچه دیافراگم آن است که برای کنترل ورود نورمیباشد.

 لنز تله

 یکی از مهمترین لنزها لنز تله است زیرا با استفاده از لنز تله می توانیم از سوژه هایی که در فاصله دور قرار دارند عکس برداری انجام دهیم و می توانیم بر روی آنها فوکوس نماییم.

 با توجه به  افزایش استفاده کردن از دوربین عکاسی و اهمیت انتخاب لنز دوربین کمپانی‌های مختلفی تصمیم به ارائه لنز به بازار نموده اند از مطرح ترین و مهمترین کمپانی ها می توانیم به سازنده ی لنز دوربین کنون و سازنده لنز دوربین نیکون اشاره نماییم.

 این دو کمپانی دارای تنوع بالایی از لنزها هستند که می تواند هم برای کاربران مبتدی و هم کاربران پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد.

ما در فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال سعی بر این داشته ایم که انواع لنز دوربین کانن و نیکون را با کیفیت خوب با بازار ارایه نماییم.

 

بالا

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال،تجربه ی خریدی آسوده با یک کلیک

فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال در بستر فعالیت خود، کالاهای متنوع و مرغوب را در حوزه دیجیتال برای خرید کاربران در سراسر ایران فراهم نموده است.فعالیت این فروشگاه بر مبنای اصول تحویل سریع سفارش، تضمین اصل بودن کالا، ضمانت بهترین قیمت می باشد.با تنوع و گستردگی اقلام موجود در سایت با مناسب ترین قیمت ها زمینه ای برای خریدی آسان و کامل را برای کاربران ایجاد کرده ایم.در فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به دنبال خرید انواع گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ، دوربین، کامپیوتر و تجهیزات شبکه، ساعت هوشمند و همچنین خرید ماشین های ادرای از جمله پرینتر، اسکنر و دستگاه فکس باشید.کلیه ی محصولات از برند های معتبر و پر آوازه ای همچون سونی، سامسونگ، اپل، hp، کانن، نیکون، نوکیا، ایسوس، نوکیا، لنوو و غیره می باشند.فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال دارای نمایندگی فروش برخی برند ها مانند کاترپیلار، بلک بری، کانن، نیکون، ایسوس و همچنین نمایندگی لنوو، سامسونگ، HTC و ... بوده و امکان خریدی مطمئن را برای محصولات و لوازم جانبی مربوط فراهم می آورد.شایان ذکر است علاوه بر عرضه ی محصولات مذکور، لوازم جانبی هر شاخه نیز قابل تهیه و خرید است.
 ما به شما این اطمینان را می دهیم که کلیه خدمات و فروش محصولات از جمله انواع گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی، طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و ارائه ی کالا و خدمات به بهترین نحو و در پی آن جلب رضایت مشتری اساس فعالیت فروشگاه اینترنتی عصر دیجیتال به عنوان مرکز پخش محصولات مذکور می باشد.